11 lutego – Światowy Dzień Chorego

11 lutego br. po raz kolejny obchodzony będzie Światowy Dzień Chorego. Ustanowił go Jan Paweł II dnia 13 maja 1992 r. w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia – kard. Fiorenzo Angeliniego. Wyznaczył wówczas jego datę na 11 lutego – wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Pierwszy taki dzień obchodzono właśnie w tym francuskim sanktuarium maryjnym. Podobnie będzie i w tym roku.

Zapraszam wszystkich chorych oraz w podeszłym wieku, którym siły pozwalają być w kościele, na Mszę Św. na g. 17.00 w czasie której będzie można przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Proszę rodziny, sąsiadów o potrzebna pomoc, aby każdy, kto zechce, mógł skorzystać z tej możliwości wspólnej modlitwy i przyjęcia sakramentów.

Ks. Proboszcz

Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Chorego

KURS DLA FOTOGRAFÓW I FILMOWCÓW WYDARZEŃ LITURGICZNYCH

Kolejny Kurs dla fotografów i filmowców, którzy chcą wykonywać swoją pracę w czasie liturgii na terenie diecezji tarnowskiej odbędzie się w sobotę 5 marca br. w Tarnowie.
Jest on organizowany przez Diecezjalną Komisje Liturgiczną. Już zostały otwarte zapisy na ten kurs.  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi kursu oraz z informacją jak zgłosić swój udział. 
TERMIN: Sobota 5 marca 2022 r. Rozpoczęcie o godz. 9.00; zakończenie planowane jest ok. godz. 15.30 (przewidziana jest również przerwa obiadowa i poczęstunek).
MIEJSCEWyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 6.
WARUNKI UCZESTNICTWA: W kursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat i mają pisemną zgodę-skierowanie swojego proboszcza. Odpowiedni formularz zgłoszeniowy należy pobrać TUTAJ i wypełnić danymi osobowymi, a następnie udać się do swojego księdza proboszcza i poprosić o wyrażenie zgody na udział w takim kursie (proboszcz wypełnia dolną część formularza jemu właściwą). Warunkiem otrzymania pozwolenia na fotografowanie i filmowanie jest udział w całym cyklu szkoleniowym. Na zakończenie, w dniu kursu, będą wręczane certyfikaty, natomiast imienne identyfikatory (niezbędne do okazywania kapłanom przed celebracją liturgiczną) zostaną wysłane pocztą do każdego z uczestników.
SPOSÓB ZGŁOSZENIA: 
1) Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego włącznie!
2) Po zgłoszeniu swojego uczestnictwa oraz pobraniu i wypełnieniu formularza należy przesłać jego scan na adreswydzdusz1@diecezja.tarnow.pl. W temacie e-maila należy wpisać: „Kurs foto –  nazwisko i imię”. Wysłanie tego emaila będzie równoznaczne z przyjęciem na kurs, co zostanie potwierdzone drogą elektroniczną.

3) Oryginał formularza należy przywieźć w dzień rozpoczęcia kursu i wręczyć go prowadzącemu (ks. Stanisławowi Garnczarskiemu). Należy dołączyć do niego:

  • jedno zdjęcie legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm)
  • 200 zł na pokrycie kosztów kursu

4) Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! Organizatorzy zastrzegają sobie także zmianę terminu kursu, jeśli będzie tego wymagała sytuacja pandemiczna.

INFORMACJE I ZAPISY:
telefonicznie – 14-63-17-380 (Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie)

Kolędnicy misyjni 2021

Kolędnicy misyjni to przedsięwzięcie, które w diecezji tarnowskiej realizowane jest od 1993 roku. To małe grupy dziecięce lub młodzieżowe składające się przeważne z pięciu osób, które w okresie Bożego Narodzenia odwiedzają parafian w ich domach i mieszkaniach. Kolędnicy ubrani są w stroje nawiązujące do postaci z betlejemskiego Żłóbka oraz do mieszkańców krajów, gdzie posługują tarnowscy misjonarze. Przychodzą oni z życzeniem bożonarodzeniowym, a jednocześnie wykonują scenkę, w której uświadamiają otwierającym domy, że Jezus przyszedł na świat dla wszystkich, a wielu Go jeszcze nie poznało. Wśród nich są dzieci, którym kolędnicy pragną pomagać. Ta pomoc, dzięki ofiarom zbieranym przez nich, przekazywana jest tarnowskim misjonarzom zgłaszającym do realizacji różne projekty, dotyczące głównie codziennego życia najmłodszych, o których wspomniani misjonarze się troszczą.

Scenka Misyjna 2021- pobierz