HISTORIA PARAFII

W Polnej w latach 1882-1883 r. pracował przez 15 miesięcy jako neoprezbiter Błogosławiony Ks. Jan Balicki, 18 sierpnia w 2002 r. został beatyfikowany w Krakowie przez Papieża Jana Pawła II.

Wspomnienie liturgiczne Błogosławionego Ks. Jana przypada 24 października.

Według tradycji Parafia w Polnej sięga swymi początkami II poł. XIV. w. Obecny kościół pochodzący z około 2 poł. XVI wieku utrzymany w tradycji późnogotyckiego warsztatu ciesielskiego (jednonawowy z prezbiterium zakończonym trójboczną absydą, wieżowy) wzniesiony został w miejscu pierwotnego ufundowanego w 1297 r. Przez Wizlansa Rittera z Melsztyna jak wzmiankuje Jan Długosz w Liber beneficiorum. W 1820 r. kościół przebudowany staraniem ówczesnej właścicielki wsi Tekli Stadnickiej, przez przedłużenie nawy frontowej od strony zachodniej. Następnie wybudowano: w 1901 nową dzwonnicę, w 1910 budynek plebanii, 1920-1939 zabudowania gospodarcze. W 1969 sprawiono trzy nowe dzwony ochrzczone imionami: Maryja (517 kg), św. Florian (310 kg) i św. Andrzej Apostoł (210 kg), wykonane w firmie Jana Felczyńskiego w Przemyślu.

Godną zwrócenia szczególnej uwagi wewnątrz kościoła jest zabytkowa dekoracja polichromowana o charakterze ornamentowo-figuralnym złożona z dwóch warstw malowideł odkrytych w 1965-66 przez konserwatorów Zofię i Wojciecha Dziurawców.

Najstarsza warstwa pokrywająca ściany prezbiterium i części nawy pochodzi z lat 1595-1607 najprawdopodobniej z fundacji Mikołaja i Elżbiety z Jordanów Gładyszów – ukazuje cykl 29 scen w układzie streficznym poświęconych życiu i męce Chrystusa na ścianie pn. oraz Sąd Ostateczny i postacie św. Augustyna, Piotra i Pawła, klęczącego senatora z herbami Gryf i Trąby na ścianie pd. Ponadto na ścianie pd. Nawy nad drzwiami do kruchty bocznej znajduje się scena ścięcia św. Jana Chrzciciela. Pozostałą powierzchnię ścian nawy głównej wypełnia późniejsza warstwa polichromii pochodząca z II poł. W XVII o charakterze architektoniczno – iluzjonistycznym.
W ołtarzu głównym znajduje się z końca XVI w. zabytkowy późnorenesansowy obraz Matki Bożej w Tajemnicy Wspomożenia Wiernych, który został odsłonięty z pod przemalówek w 1967 r. i poświęcony przez Ks. Biskupa Jerzego Ablewicza. Ołtarz główny i dwa ołtarze boczne późnobarokowe z końca w. XVIII.