O Parafii w Polnej:

Parafia Polna należy do Dekanatu grybowskiego . Liczy 1220 mieszkańców.

W Polnej w 1882/1883r. pracował przez 15 miesięcy jako neoprezbiter Błogosławiony Ks.Jan Balicki,który 18 sierpnia w 2002 r.został beatyfikowany w Krakowie przez Papieża Jana Pawła II.

Wspomnienie liturgiczne Błogosławionego Jana przypada 24 października.

Według tradycji Parafia w Polnej sięga swymi początkami II poł. XIV. w. Obecny kościół pochodzący z około 2 poł. XVI wieku utrzymany w tradycji późnogotyckiego warsztatu ciesielskiego (jednonawowy z prezbiterium zakończonym trójboczną absydą, wieżowy) wzniesiony został w miejscu pierwotnego ufundowanego w 1297 r. Przez Wizlansa Rittera z Melsztyna jak wzmiankuje Jan Długosz w Liber beneficiorum. W 1820 r. kościół przebudowany staraniem ówczesnej właścicielki wsi Tekli Stadnickiej, przez przedłużenie nawy frontowej od strony zachodniej. Następnie wybudowano: w 1901 nową dzwonnicę, w 1910 budynek plebanii, 1920-1939 zabudowania gospodarcze. W 1969 sprawiono trzy nowe dzwony ochrzczone imionami: Maryja (517 kg), św. Florian (310 kg) i św. Andrzej Apostoł (210 kg), wykonane w firmie Jana Felczyńskiego w Przemyślu.

Godną zwrócenia szczególnej uwagi wewnątrz kościoła jest zabytkowa dekoracja polichromowana o charakterze ornamentowo-figuralnym złożona z dwóch warstw malowideł odkrytych w 1965-66 przez konserwatorów Zofię i Wojciecha Dziurawców. Najstarsza warstwa pokrywająca ściany prezbiterium i części nawy pochodzi z l. 1595-1607 najprawdopodobniej z fundacji Mikołaja i Elżbiety z Jordanów Gładyszów - ukazuje cykl 29 scen w układzie streficznym poświęconych życiu i męce Chrystusa na ścianie pn. oraz Sąd Ostateczny i postacie św. Augustyna, Piotra i Pawła, klęczącego senatora z herbami Gryf i Trąby na ścianie pd. Ponadto na ścianie pd. Nawy nad drzwiami do kruchty bocznej znajduje się scena ścięcia św. Jana Chrzciciela. Pozostałą powierzchnię ścian nawy głównej wypełnia późniejsza warstwa polichromii pochodząca z II poł. W XVII o charakterze architektoniczno - iluzjonistycznym.

W ołtarzu głównym znajduje się z końca XVI w. zabytkowy późnorenesansowy obraz Matki Bożej w Tajemnicy Wspomożenia Wiernych, który został odsłonięty z pod przemalówek w 1967 r. i poświęcony przez Ks.Biskupa Jerzego Ablewicza. Ołtarz główny i dwa ołtarze boczne późnobarokowe z końca w. XVIII.

W ostatnim okresie przeprowadzono gruntowną konserwację budynku kościoła i jego zabytkowego wnętrza.

W 2001 r został poddany konserwacji i renowacji boczny Ołtarz Serca P.Jezusa.

W 2002 r. miały miejsce prace przy remoncie dachu na kościele :zostały wymienione zniszczone belki , położono nowe deskowanie i zamieniono zniszczoną blachę ocynkowaną na blachę miedzianą a także trwały konserwatorskie prace przy Ołtarzu Św. Antoniego

W 2003 r. został obłożony kamieniem naturalnym fundament kościoła i sprawiono nowe dębowe ławki.

W 2004 r. przeprowadzono gruntowną renowację i konserwację Wielkiego Ołtarza

W 2005 r. prowadzono prace konserwatorskie przy zabytkowej polichromii w prezbiterium kościoła a także zostało zmienione ogrodzenie wokół kościoła -przęsła drewniane na przęsła metalowe według projektu architekta, konserwatora mgra Zygmunta Lewczuka

W 2006 r. prowadzono prace przy wymianie okien w kościele oraz zakończono konserwacje ścian w nawie kościoła a także wykonano nową elewacje zewnętrzną na budynku parafialnym z ociepleniem i nowymi oknami.

W 2007 r. trwały prace związane z wymianą posadzki w kościele. Stare betonowe płytki zmieniono na posadzkę marmurową w kościele i granitową w kruchtach i na schodach oraz na podjazdach dla niepełnosprawnych.

W 2008 r.wykonano prace związane z konserwacją szalunków zewnętrznych kościoła i zmieniono na kaplicy cmentarnej pokrycie dachowe z blachy ocynkowanej na blachę miedzianą.

W 2009 r. wykonano prace związane z ociepleniem i nową elewacją zewnętrzną plebanii, kaplicy cmentarnej i dzwonnicy oraz nowe okna na plebanii i nowe drzwi do kościoła.

W 2010 r. zostały zakończone prace konserwatorskie - II część przy polichromii w prezbiterium kościoła.

W 2011 prowadzono prace remontowe na poddaszu Domu parafialnego (organistówki). W 2012 r. założono w kościele i na plebanii systemy przeciwpożarowe i przeciwwłamaniowe.

W 2013 r. w budynku gospodarczym przygotowano pomieszczenie na kaplice przedpogrzebową. A w kościele został ocieplony sufit i zamontowano nowy podwójny ekran w kościele z komputerem

W 2014 r. prowadzono prace przy powstaniu parkingu parafialnego.

W 2015 r.zakończono prace przy drugim parkingu koło boiska sportowego.

W 2017 r.zostało dokończone ogrodzenie cmentarza wzdłuż drogi a także prowadzono prace przy remoncie organów.