SAKRAMENTY

Chrzest Święty udzielany jest w każdą niedzielę w czasie Mszy świętej o godzinie 11:00. 
Piętnaście minut wcześniej, chrzestni zgłaszają się do zakrystii w celu sprawdzenia dokumentów i złożenia podpisów w księgach metrykalnych.
Zgłoszenie dziecka do chrztu odbywa się w kancelarii parafialnej co najmniej tydzień przed datą chrztu. Przy zgłoszeniu dziecka do chrztu, rodzice mają obowiązek przedłożyć:
 • akt urodzenia dziecka z USC,
 • Dowody Osobiste,
 • świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa /wystarczającym dokumentem jest zaświadczenie o ślubie konkordatowym przekazanym przez księdza, który błogosławił małżeństwo, lub odpis ślubu konkordatowego z USC/,
 • zgłaszający podają również imiona i nazwiska rodziców chrzestnych i ich adresy zamieszkania.
Chrztu świętego udziela się dziecku w parafii zamieszkania jego rodziców. Jeżeli, z ważnych przyczyn rodzice zgłaszając dziecko do chrztu w innej parafii, mają wówczas obowiązek przedłożenia pisemnej zgody własnego proboszcza na ten sakrament.
Chrzestnym może być osoba, która:
 • ukończyła szesnaście lat,
 • jest katolikiem wierzącym i praktykującym, tzn. jest ochrzczona, bierzmowana, przystępuje do sakramentu pokuty i do Komunii świętej,
 • jest wolna od kar kanonicznych, tzn., że życie małżeńskie prowadzi zgodnie z nauką Kościoła, czyli żyje w małżeństwie po zawarciu sakramentu małżeństwa; w wypadku ucznia wymagany jest udział w katechezie szkolnej,
 • chrzestnymi dla dziecka nie mogą być jego rodzice,
 • wymagane jest aby chrzestny osobiście uczestniczył w liturgii sakramentu; nie może być zatem reprezentowany podczas obrzędu przez pełnomocnika.

Chrzestni pochodzący z innych parafii mają obowiązek przedłożenia zaświadczenia z własnej parafii dopuszczającego ich do pełnienia funkcji chrzestnego.

Do Sakramentu Bierzmowania kandydaci wraz z rodzicami przygotowują się przez uczestniczenie we Mszy św. i Nowennie do Ducha Świętego w pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 18:00 (g. 17.00 – czas zimowy)

Środa przed I piątkiem miesiąca godzinę przed Mszą świętą.  W pozostałe dni pół godziny przed każdą Mszą Świętą.

W  pierwszą sobotę  miesiąca istnieje możliwość poproszenia kapłana z duszpasterska posługą sakramentalną do chorego. Chorych zgłaszamy w tygodniu poprzedzającym pierwszą sobotę (do środy przed pierwszą sobotą danego miesiąca)

W nagłych przypadkach proszę wzywać kapłana o każdej porze.

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed terminem ślubu. Proszę wcześniej o kontakt z ks. proboszczem, aby ustalić dogodny termin.
Wymagane dokumenty:
 • Dowody tożsamości obojga narzeczonych
 • Metryka chrztu i bierzmowania jeśli chrzest miał miejsce w innej parafii niż nasza 
 • Świadectwo ukończenia Katechizacji Przedmałżeńskiej
 • Świadectwo z ostatniej klasy Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalnej ocena z religii
 • Zaświadczenie z USC /w 3 egz./ o braku przeszkód do małżeństwa wg prawa cywilnego na drugą rozmowę w kancelarii.
W przypadku osób po ślubie cywilnym akt zawarcia ślubu cywilnego
W przypadku wdowy lub wdowca akt zgonu współmałżonka
Po pierwszej rozmowie w kancelarii narzeczeni maja obowiązek uczestniczyć i dostarczyć potwierdzenie:
 • W dniu skupienia dla narzeczonych
 • W spotkaniach w poradni rodzinnej 
 • Spowiedzi dla narzeczonych 
 • Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich
Poradnia Życia Rodzinnego w Grybowie- Nowa Plebania (wejście od ulicy Chłodnej). Spotkania dla narzeczonych:
l spotkanie: w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca o g. 18.00
II spotkanie: w każdą środę o g. 17.00
III spotkanie: w każdy piątek o g.17.00
Spotkania dla małżonków: w II niedzielę miesiąca w godz.: 7.30-9.30
Dzień skupienia dla narzeczonych w każdą I niedzielę miesiąca o 14.00 w kościele parafialnym w Grybowie.