Odpoczynek młodych

W zeszłym tygodniu młodzież naszej parafii wyruszyła na wycieczkę do Limanowej. Rozpoczęliśmy ją mszą świętą w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, po czym pomaszerowaliśmy do Limanowskiego Krzyża odprawiając drogę krzyżową. Rozważaliśmy w niej zagrożenia i skutki grzechu oraz umacnialiśmy naszą wiarę przypominając sobie miłość Boga do nas. Po dotarciu na szczyt Miejskiej Góry podziwialiśmy widoki okolicy i pomodliliśmy się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Potem korzystając z wolnego czasu graliśmy na boisku w piłkę nożną i tenisa, a w międzyczasie przygotowywaliśmy wieczornego grilla.  Na koniec dnia zaśpiewaliśmy Apel Jasnogórski i odmówiliśmy wieczorną modlitwę. W niedzielnej mszy świętej uczestniczyliśmy w kościele parafialnym pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Starej Wsi. Mieliśmy także okazję wysłuchać kazania, które przybliżyło nam postać bł. Zefiryna Namuncurá. W trakcie naszej pielgrzymki nie brakowało śmiechu, śpiewów i zabawy, ale pamiętaliśmy także o modlitwie i chwilach skupienia nad tajemnicami wiary. 

Zobacz zdjęcia

Nabożeństwo fatimskie

Nabożeństwo fatimskie nawiązujące do objawień Matki Bożej w Fatimie i obejmujące wspólne odmawianie jednej części Różańca jest odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. Wyzwala gorącą modlitwę, rodzi radość ze spotkania z Maryją, która prowadzi ludzi do Swojego Syna. W czasie nabożeństwa fatimskiego ważne jest nastawienie serca, postawa człowieka, który chce zrozumieć Bożą naukę i odpowiedzieć na nią swoim życiem. Praktyk religijnych i chrześcijańskiego życia, a także znoszenia przeciwności, przezwyciężania skłonności do gniewu, uczciwego wypełniania obowiązków swojego stanu, pracy, nauki, tworzenia w domu atmosfery miłości, życzliwości, zrozumienia, gotowości do przebaczenia – tego wszystkiego uczy nas Chrystus, który powiedział o sobie, że jest cichy i pokorny sercem. Tego uczy też Jego Matka, Niepokalana Służebnica Pańska, zatroskana o wszystkich ludzi, których pod krzyżem swojego Syna przyjęła za swoje dzieci w osobie Jana Ewangelisty. Tę naukę powinniśmy przyjmować do swojego serca i wprowadzać w życie, a więc świadczyć o niej swoim postępowaniem.

W naszej parafii nabożeństwa fatimskie odbywają się  13 dnia miesiąca od maja do października o godz. 19.00. W tym roku naszym rozważaniom towarzyszy ks. Piotr Adamczyk proboszcz parafii w Jodłowej.

Zobacz zdjęcia

Pielgrzymka do Przemyśla

Dnia 05.07.2022 r. w naszej parafii odbyła się pielgrzymka do Przemyśla. Tematycznie związana była ze szczególnie czczonym przez nas  Bł. ks. Janem Balickim. Odwiedziliśmy Bazylikę archikatedralną pw. Świętego Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz znajdujące się pod nią krypty – miejsca pochówku biskupów przemyskich i kilku zasłużonych mieszczan. Następnie udaliśmy się do Seminarium Duchownego, do którego uczęszczał ks. Balicki, a potem zwiedziliśmy Muzeum Archidiecezjalne w Przemyślu. Na koniec pojechaliśmy do Kalwarii Pacławskiej, gdzie odprawiona została Msza Święta i wysłuchaliśmy krótkiej historii  Bazyliki mniejszej z ust Franciszkanina. W podziękowaniu za zasługi, których dokonał  w naszej parafii ks. Jan złożyliśmy także kwiaty przy jego relikwiach.