Tydzień Biblijny

Czternastego dnia od Wielkanocy przypada początek Tygodnia Biblijnego. Jest to czas głębokiej refleksji nad Biblią obchodzony przez polski Kościół katolicki. W tym roku hasłem przewodnim jest: Powołani do Wspólnoty – KOMUNII z Bogiem i bliźnimi w Kościele. W czasie tego wydarzenia zaproszeni jesteśmy do bardziej intensywnego studiowania Słowa Bożego, osobiście i w gronie bliskich.

Tydzień Biblijny zaczyna się w Niedzielę Biblijną, która jest jednocześnie Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego. Wydarzenia te mają na celu przybliżenie Biblii i uświadomienie jej roli w naszym życiu. Pismo Święte pomaga zgłębić wiarę, a czytanie w rodzinie i wspólnocie pomaga w budowaniu bliskości. Biblia pomaga też w przeżywaniu i zrozumieniu Eucharystii. Tydzień Biblijny jest wspaniałą okazją, żeby zacząć częściej sięgać po Pismo Święte i je kontemplować.