Nowe zasady w parafii

Biskup Andrzej Jeż wydał w związku z rozwojem zachorowań na COVID-19 i wprowadzeniu państwowych obostrzeń dekret. Wraca dyspensa od obowiązku niedzielnej Mszy św. Biskup prosi też o troskę o własne bezpieczeństwo. 
Dlatego też ze względu na obostrzenia odwołane są wszystkie zaplanowane spotkania, Msza niedzielna dla dzieci zostaje odwołana. W niedzielę będzie dodatkowa Msza po południu o g. 1500.  W kościele może  być 1 osoba na 7 m2.
Wszystkie nasze troski zawierzajmy ufnie Bogu w modlitwie różańcowej przez ręce Najświętszej Maryi Panny. Niech Ona wyprasza nam obfite błogosławieństwo i łaskę ustania pandemii.
 
Ks. Proboszcz

Niedziela misyjna

Światowy Dzień Misyjny, w Polsce zwany Niedzielą Misyjną, obchodzony jest zawsze w przedostatnią niedzielę października, w tym roku będzie to 18 października. To dzień solidarności misyjnej w Kościele katolickim. Papież Franciszek przygotował specjalne Orędzie na 94. Światowy Dzień Misyjny pt. „Oto ja, poślij mnie”.
W tegorocznym orędziu papież Franciszek wskazuje na znaczenie, jakie dla misji ma bolesne doświadczenie spowodowane przez pandemię COVID-19, które dotknęło całą ludzkość. „W tym kontekście powołanie do misji (…) jawi się jako szansa dzielenia się, służby, wstawiennictwa” – stwierdza. Jednocześnie Franciszek zauważa, że Pan Bóg prosi nas jako uczniów Chrystusa o gotowość do wyruszenia i posyła nas na misję do świata i do narodów, aby „przez nasze świadectwo wiary i głoszenie Ewangelii Bóg mógł ponownie ukazać swoją miłość oraz dotknąć i przemienić serca, umysły, ciała, społeczeństwa i kultury w każdym miejscu i czasie”.

LICZENIE WIERNYCH W KOŚCIOŁACH NIE ODBĘDZIE SIĘ

W trosce o zdrowie i życie wiernych, w kontekście ogłoszonych kolejnych obostrzeń epidemicznych dotyczących również zgromadzeń liturgicznych, planowane na najbliższą niedzielę liczenie wiernych nie odbędzie się.
Liczenie wiernych we wszystkich kościołach odbywa się tradycyjnie raz w roku, w jedną z niedziel października. W tym roku miało mieć miejsce w najbliższą niedzielę, 18 października. 

Komunia Święta Duchowa

„Poszczególnym wiernym czy wspólnotom, którzy z powodu prześladowań lub braku kapłanów są pozbawieni, przez dłuższy czy krótszy czas, możliwości celebrowania świętej Eucharystii, nie brakuje jednak łaski Odkupiciela. Jeśli ożywiani wewnętrznie pragnieniem sakramentu i zjednoczeni w modlitwie z całym Kościołem wzywają Pana i wznoszą do Niego swoje serca, w mocy Ducha Świętego żyją w komunii z Kościołem, żywym Ciałem Chrystusa, i z samym Panem. Chociaż, zjednoczeni z Kościołem za pośrednictwem pragnienia sakramentu, wydawaliby się zewnętrznie dalecy od niego, to wewnętrznie i rzeczywiście są w komunii z nim i dzięki temu otrzymują owoce sakramentu”.

Jan Paweł II, List do Konferencji Episkopatów z dnia 6 sierpnia 1983


Panie Jezu, ponieważ nie mogę w tej chwili przyjąć Ciebie w Świętym Sakramencie Eucharystii, błagam Cię, abyś przyszedł duchowo do mojego serca w duchu Twojej świętości, w prawdzie Twojej dobroci, w pełni Twojej władzy, w łączności z Twoimi tajemnicami i w doskonałości Twoich dróg.Jezu pragnę Cię przyjąć z taką wiarą, nadzieją i miłością, jak Maryja w chwili Zwiastowania.Wierzę o słodki Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina. Kocham Cię z całego serca i tęsknię za Tobą. Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem i które oddzielają mnie od Ciebie. Przyjdź proszę duchowo do serca mojego, bo Ty jesteś jedynym pragnieniem moim! Jeżeli tylko nadarzy się okazja, postanawiam przyjąć Cię do swego serca w komunii świętej. Rzucam się w Twoje objęcia, oddaję Ci się cały, chcę się z Tobą zjednoczyć w ziemskim życiu i po śmierci, w wieczności. Nie dopuść, abym kiedykolwiek miał się oderwać od Ciebie! Amen.

Tekst modlitwy – pobierz

Małopolska św. Janowi Pawłowi II – zdalnie i cyfrowo

Hołdzie Polskiemu Papieżowi to cykl obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Tarnowie, Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży “Kana” w Tarnowie, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Tarnowie oraz Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II w Tarnowie.
W ramach Roku św. Jana Pawła II instytucje te zapraszają do udziału w drugiej edycji projektu Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II – Zdalnie i cyfrowo. Projekt jest współfinansowany z UMWM i obejmuje szereg konkursów i inicjatyw skierowanych głównie do nauczycieli i uczniów małopolskich szkół. Mianowicie:
Konkurs dla nauczycieli na opracowanie scenariusza lekcji – do 30.09.2020
w oparciu o metodę WebQuest lub Odwróconej klasy nawiązującego do jednego z wymienionych niżej obszarów tematycznych:
• „Szacunek dla dziejów narodu polskiego w nauczaniu Jana Pawła II”.
• „Jan Paweł II – papież rodziny”.
• „Pielgrzymki Jana Pawła do Polski”.
Konkurs multimedialny – do 12.10.2020
dla do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych na wykonanie prezentacji multimedialnej na jeden temat, wybrany z przedstawionych poniżej propozycji:

Szkoła podstawowa
– „Jan Paweł II – Papież Pielgrzym”.
– „Pasje Jana Pawła II”.
– „Co to znaczy przebaczać? Jak to robił Jan Paweł II”.

Szkoła ponadpodstawowa
– „Idea Światowych Dni Młodzieży”.
– „Jan Paweł II w Diecezji Tarnowskiej”.
– „Cywilizacja miłości w nauczaniu Jana Pawła II”.
Konkurs literacki – do 19.10.2020
dla uczniów szkół podstawowych  (klasy 6-8) i ponadpodstawowych  na prowadzenie bloga na temat „Jan Paweł II i moja rodzina”, zainspirowanej wywiadami, wspomnieniami i doświadczeniami rodzin uczniów związanych z osobą Polskiego Papieża.
Konkurs plastyczny – do 12.10.2020
z wykorzystaniem dowolnego programu graficznego dla uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6,7-8) i ponadpodstawowych  na wykonanie pracy plastycznej na jeden temat, wybrany z przedstawionych poniżej propozycji:
– „Jan Paweł II – Największy misjonarz świata”,
– „Pielgrzymki Jana Pawła II do diecezji tarnowskiej”.
– „Polscy święci i błogosławieni kanonizowani i beatyfikowani przez Jana Pawła II”.
Gra miejska – 23.10.2020
“Śladami Jana Pawła II w Tarnowie” z udziałem uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas 7–8 szkół podstawowych.
Quiz tematyczny – 23.10.2020
„ Śladami Jana Pawła II w Tarnowie”. Udział wezmą uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych.
Konferencja naukowa – 17.11.2020
„Aby «człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem»”. Pedagogiczne inspiracje nauczaniem Papieża Jana Pawła II”. Podczas konferencji odbędą się 3 wykłady i dyskusja panelowa.
Na konferencji zostaną wręczone również nagrody dla Laureatów konkursu dla nauczycieli i uczniów. Na konferencję zaproszeni zostaną przedstawiciele Kościoła, władz państwowych oraz samorządu terytorialnego.
Szczegóły na stronach organizatorów:
mcdn.edu.pl/jpii
kana.pl
tarnow.ksw.pl
upjp2.edu.pl

MARYJA OPOWIEDZIAŁA O MNIE JEZUSOWI

W Szczepanowie odbyła się 39. Diecezjalna Pielgrzymka Apostolatu Trzeźwości pod hasłem “Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach”.
W sanktuarium św. Stanisława – patrona dzieł trzeźwości w diecezji tarnowskiej – modlili się 26 i 27 września uczestnicy 39. Diecezjalnej Pielgrzymki Apostolatu Trzeźwości.  
Spotkanie rozpoczęło się w sobotę adoracją Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzili członkowie grup Apostolatu Trzeźwości. W niedzielę w Panteonie Świętych i Błogosławionych Diecezji Tarnowskiej odprawiono Drogę Krzyżową wynagradzającą za grzechy popełniane przez osoby uzależnione oraz w intencji trzeźwości.
Mszy św. z udziałem m.in. pielgrzymów, Rycerzy Kolumba, grup Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, przewodniczył bp Leszek Leszkiewicz. W homilii podkreślił, że troska o trzeźwość jest staraniem się o wieczne zbawienie. – Nie możemy jako katolicy tego podstawowego aspektu walki o trzeźwość w naszych rodzinach i narodzie nie zauważać lub marginalizować na rzecz jedynie terapii oferowanej przez specjalistów czy pomocy niesionej przez grupy wsparcia. To wszystko jest ważne, ale zyskuje jeszcze większą wartość, jeśli jesteśmy apostołami trzeźwości ze względu na życie wieczne, które jest naszym celem – mówił biskup.

X TYDZIEŃ WYCHOWANIA POD HASŁEM „BUDUJMY WIĘZI”

Pod hasłem „Budujmy więzi” do 19 września w Kościele katolickim w Polsce jest obchodzony Tydzień Wychowania. Organizują go już po raz dziesiąty Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz Rada Szkół Katolickich.
Z okazji Tygodnia Wychowania biskupi polscy wydali m.in. list pasterski, który był przeznaczony do wykorzystania duszpasterskiego w niedzielę 6 września. Zapowiadając Tydzień Wychowania, zwrócili uwagę na to, że „budowanie dojrzałych, głębokich relacji opartych na miłości jest warunkiem skuteczności procesu wychowania”. Nawiązali też do refleksji towarzyszących przeżywanej na całym świecie pandemii i zauważyli, że  „cechą charakterystyczną naszych czasów jest indywidualizm i zanik więzi społecznych. Tymczasem w każdym z nas jest głęboka potrzeba relacji”.Jak co roku Komisja Wychowania Katolickiego KEP we współpracy z Radą Szkół Katolickich przygotowała materiały duszpasterskie na Tydzień Wychowania. Ich autorzy zwracają  uwagę m.in. na osobę św. Jana Pawła II jako na mistrza w nawiązywaniu relacji i nazywają go „papieżem relacji”.  „Dialog ekumeniczny i międzyreligijny, prośba o przebaczenie skierowana, do tych, którzy cierpieli z winy synów i córek Kościoła, spotkania z uczonymi reprezentującymi różne kierunki myślenia, to tylko niektóre z działań św. Jana Pawła II świadczących o stylu, w jakim realizował swój pontyfikat” – czytamy we Wstępie do materiałów.W związku z sytuacją epidemiczną, pomoce, które można wykorzystać w ramach Tygodnia Wychowania, zostały w tym roku przekazane diecezjom w formie elektronicznej. Zawierają  m.in. rozważania oparte na czytaniach mszalnych i teksty modlitwy wiernych na kolejne dni tygodnia, ponadto scenariusze katechez dla trzech grup wiekowych oraz teksty konferencji dla rodziców, katechetów i nauczycieli, a także nagrania audio i wideo. Materiały opracował zespół katechetów i duszpasterzy pod kierunkiem ks. Marka Studenskiego, konsultora Komisji Wychowania Katolickiego KEP. „Chcemy wspólnie poszukiwać przepisu na dojrzałe relacje, przede wszystkim w Biblii” – podkreśla ks. Studenski.Tydzień Wychowania jest obchodzony w Kościele katolickim w Polsce od września 2011 roku. „To wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci oraz forma zwrócenia uwagi na pilną potrzebę wychowania jako pomocy w szukaniu prawdy, która powinna być fundamentem wychowania” – czytamy na stronie internetowej Tygodnia: www.tydzienwychowania.pl, na której można znaleźć materiały przydatne nauczycielom, wychowawcom, rodzicom i katechetom.

“COŚ SIĘ Z NAMI DZIEJE NIEDOBREGO. NIE POTRAFIMY TEGO ZDEFINIOWAĆ”. ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

“Patrzymy na nasze społeczeństwa i czasem odnosimy takie wrażenie, że są mocno zatruwane, toksycznie. I coś się z nami dzieje niedobrego. Nie potrafimy tego zdefiniować, określić” – powiedział w święto Podwyższenia Krzyża Świętego Biskup Tarnowski Andrzej Jeż, który nawiedził tarnowską Katedrę i przewodniczył mszy świętej w ramach parafialnego odpustu, w przeddzień wspomnienia Matki Bożej Bolesnej. We mszy świętej uczestniczyły także dzieci pierwszokomunijne, które z racji pandemicznych dzień wcześniej przystąpiły do Pierwszej Komunii świętej i przeżywają swój Biały Tydzień. 
W dalszej części homilii Biskup radził, jak przeciwdziałać społecznym i duchowym czynnikom destrukcyjnym. “Czasem dobra lektura, czasem rozmowa, czasem jakaś prawdziwa informacja, która się przedrze do nas, czasem dobre rekolekcje, dobre kazanie, wydarzenie, które nami wstrząśnie, jest szansą, aby oczyścić się z różnych toksyn, które tkwią w naszym organizmie, które zatruwają nasz sposób myślenia, odczuwania, wypowiadania myśli, w relacji do drugiego człowieka, w relacji do Boga i samego siebie. Czasem bolesne skutki zła przynoszą opamiętanie i ponowne zwrócenie się ku Bogu. Doświadczony boleśnie na pustyni lud okazuje skruchę i prosi Mojżesza, by wstawiał się za nim do Boga.” – mówił hierarcha.
 

ODPUST KU CZCI MATKI BOŻEJ BOLESNEJ W LIMANOWEJ

15 września w limanowskim sanktuarium rozpocznie się tygodniowy odpust ku czci Matki Bożej Bolesnej. W tym roku będzie on przebiegał pod hasłem: „Maryjo, wspieraj Ojczyznę, rodziny i nas samych!”.
Centralna uroczystość odpustowa zaplanowana jest na niedzielę, 20 września, o godz. 11.00 przy ołtarzu polowym.

Nowy modlitewnik polski

Podczas 386. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski obradującego od 27 do 29 sierpnia na Jasnej Górze biskupi przyjęli normy dotyczące ujednolicania tekstów niektórych modlitw. „Jest dla nas bardzo ważne, żeby te formuły modlitewne, które stosujemy na co dzień, brzmiały jednakowo w różnych modlitewnikach czy w różnych zgromadzeniach liturgicznych. Teraz będziemy mieć wzorzec, do którego będzie można się odwołać” – podkreślił bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
 
Ujednolicenie dotyczy m.in. modlitwy Pozdrowienia Anielskiego, w której poprawna formuła to „Zdrowaś Maryjo” (nie „…Mario”), „błogosławionaś Ty między niewiastami” (a nie np. „błogosławiona jesteś”). Wśród ujednoliconych formuł znalazła się także modlitwa „O mój Jezu” (fatimski akt strzelisty z modlitwy różańcowej) z formułą „dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.
Ujednolicono także tekst modlitwy „O Krwi i Wodo” z kultu Bożego Miłosierdzia, w której potwierdzono jako obowiązującą formułę „…któraś wypłynęła…” (nie „wytrysnęła”). „Sama św. Siostra Faustyna używa co prawda w „Dzienniczku” różnych brzmień: „wytrysła” (Dz. 83 i 309), „wytrysnęła” (Dz. 187), „wytrysłaś” (Dz. 813). Jednak w oficjalnych zatwierdzonych modlitewnikach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia („Jezu, ufam Tobie” z r. 1993 oraz „Bóg bogaty w Miłosierdzie” z 2014 r.) używa się formy „wypłynęła” nawiązującego do biblijnej sceny przebicia serca Chrystusa i taką formę przyjęliśmy za obowiązującą” – wyjaśnił bp Bałabuch. Jak dodał, wśród ujednoliconych modlitw są także modlitwa „Aniele Boży” oraz fatimska „Modlitwa Anioła”.
Ujednolicenie polskiego brzmienia wybranych form modlitewnych, publikowanych w różnych źródłach, ma na celu korektę zauważonych rozbieżności i niedogodności oraz wprowadzenie ładu na forum wydawnictw katolickich, także w Internecie. Po przyjęciu i publikacji form ujednoliconych przez KEP normy staną się obowiązujące dla kolejnych wydań tekstów liturgicznych i innych modlitewników.