Tydzień misyjny

Hasło na Światowy Dzień Misyjny 23 października (Niedziela Misyjna) i Tydzień Misyjny 2022 roku, brzmi: „Będziecie moimi świadkami”. Zwrócone jest ono do każdego chrześcijanina, który będąc uczniem Chrystusa jest jednocześnie Jego misjonarzem. Wykorzystajmy dobrze czas całego Tygodnia Misyjnego. Można go zorganizować w ten sposób, by codzienne nabożeństwo różańcowe z misyjnymi rozważaniami prowadziły grupy parafialne (róże różańcowe, ruchy katolickie, stowarzyszenia, lektorzy, grupy starszych dzieci).

Zwróćmy uwagę, że w Tygodniu Misyjnym, 27 października, obchodzić będziemy 24. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jana Czuby. Wykorzystajmy ten dzień przypominając sylwetkę naszego męczennika. Polecamy projekcję filmu o ks. Janie: “Zostaję na miejscu do końca”.