KURS DLA FOTOGRAFÓW I FILMOWCÓW WYDARZEŃ LITURGICZNYCH

Kolejny Kurs dla fotografów i filmowców, którzy chcą wykonywać swoją pracę w czasie liturgii na terenie diecezji tarnowskiej odbędzie się w sobotę 5 marca br. w Tarnowie.
Jest on organizowany przez Diecezjalną Komisje Liturgiczną. Już zostały otwarte zapisy na ten kurs.  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi kursu oraz z informacją jak zgłosić swój udział. 
TERMIN: Sobota 5 marca 2022 r. Rozpoczęcie o godz. 9.00; zakończenie planowane jest ok. godz. 15.30 (przewidziana jest również przerwa obiadowa i poczęstunek).
MIEJSCEWyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 6.
WARUNKI UCZESTNICTWA: W kursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat i mają pisemną zgodę-skierowanie swojego proboszcza. Odpowiedni formularz zgłoszeniowy należy pobrać TUTAJ i wypełnić danymi osobowymi, a następnie udać się do swojego księdza proboszcza i poprosić o wyrażenie zgody na udział w takim kursie (proboszcz wypełnia dolną część formularza jemu właściwą). Warunkiem otrzymania pozwolenia na fotografowanie i filmowanie jest udział w całym cyklu szkoleniowym. Na zakończenie, w dniu kursu, będą wręczane certyfikaty, natomiast imienne identyfikatory (niezbędne do okazywania kapłanom przed celebracją liturgiczną) zostaną wysłane pocztą do każdego z uczestników.
SPOSÓB ZGŁOSZENIA: 
1) Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego włącznie!
2) Po zgłoszeniu swojego uczestnictwa oraz pobraniu i wypełnieniu formularza należy przesłać jego scan na adreswydzdusz1@diecezja.tarnow.pl. W temacie e-maila należy wpisać: „Kurs foto –  nazwisko i imię”. Wysłanie tego emaila będzie równoznaczne z przyjęciem na kurs, co zostanie potwierdzone drogą elektroniczną.

3) Oryginał formularza należy przywieźć w dzień rozpoczęcia kursu i wręczyć go prowadzącemu (ks. Stanisławowi Garnczarskiemu). Należy dołączyć do niego:

  • jedno zdjęcie legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm)
  • 200 zł na pokrycie kosztów kursu

4) Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! Organizatorzy zastrzegają sobie także zmianę terminu kursu, jeśli będzie tego wymagała sytuacja pandemiczna.

INFORMACJE I ZAPISY:
telefonicznie – 14-63-17-380 (Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie)