Nabożeństwo o uzdrowienie i uwolnienie

Jak zawsze w każdy trzeci piątek miesiąca zapraszam na godz. 18.00 na nabożeństwo o uzdrowienie i uwolnienie za wstawiennictwem Bł. Ks. Jana Balickiego.

Czym różni się msza o uzdrowienie od zwykłej mszy?
Msza święta o uzdrowienie od „normalnej”, regularnej mszy świętej różni się przede wszystkim porządkiem, oprawą oraz czasem trwania. Przy czym należy podkreślić, że w dokumentach Kościoła nie znajdziemy odgórnych wytycznych, określających jak tego typu zgromadzenie ma wyglądać. Tym samym pomiędzy spotkaniami modlitewnymi organizowanymi w poszczególnych parafiach mogą występować – zwykle nieznaczne – różnice.
W większości przypadków struktura mszy o uzdrowienie jest jednak podobna, tzn.: 
– Msza Święta ;
– po Mszy Świętej następuje wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu i to właśnie w ramach nabożeństwa prowadzona jest modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie duchowe i fizyczne, której towarzyszą pieśni uwielbienia;
– po końcowym błogosławieństwie eucharystycznym kapłani udzielają wiernym indywidualnego błogosławieństwa.