Sprawozdanie Ks. Proboszcza podczas wizytacji kanonicznej

Czcigodny Księże Biskupie Stanisławie, nasz Pasterzu!
U zarania dziejów Kościoła, Apostołowie odwiedzali wspólnoty wiernych, które rodziły się dzięki ich gorliwemu głoszeniu Dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie – jedynym Zbawicielu człowieka. Przybywali ze Słowem otuchy, pouczenia, a gdy zachodziła potrzeba, także napomnienia.  Witając Cię serdecznie w naszym parafialnym Kościele, tak postrzegamy Twoją – Księże Biskupie pasterską posługę.
Ostatnia wizytacja kanoniczna odbyła się w naszej parafii w dniach: 20 – 21 listopada 2010 r. roku i była przeprowadzona przez Księdza Biskupa Andrzeja Jeża. Proboszczem parafii był wówczas Ks. Prałat Władysław Szczerba.  Dnia 08.08.2020r. Ks. Władysław przeszedł na emeryturę i pozostał w parafii w charakterze rezydenta. Równocześnie, w tym dniu – decyzją Ks. Bp. Ordynariusza – objąłem funkcję Proboszcza. Mój krótki, zaledwie kilkumiesięczny staż oraz ograniczona możliwość poznania parafian, będąca skutkiem trwającej pandemii – zdalne nauczanie, brak wizyty duszpasterskiej, niemożność spotkań z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zaangażowanymi w działalność grup duszpasterskich – nie pozwala mi na pełne i obiektywne nakreślenie obrazu życia religijnego parafii.
W parafii mieszka obecnie ok. 1200 mieszkańców. Część osób przebywa poza granicami kraju oraz wyjeżdża na dłuższy okres czasu do pracy poza parafię.
Ludność na terenie parafii jest w przeważającej mierze ludnością rdzenną, zachowującą tradycję ojców, żyjącą wiarą na co dzień, praktykującą. Świadczy o tym fakt, że mimo panującej od roku pandemii, duża liczba dorosłych i dzieci brała udział w Roratach. Liczna grupa dzieci, młodzieży i rodziców zaangażowała się w Kolędę Misyjną, chociaż miała ona odmienną formę od tradycyjnej. Znaczna część parafian w dniach od 16 – 21 lutego 2021r gorliwie przeżyła Misje Święte. W czasie ich trwania miało miejsce uroczyste wprowadzenie relikwii Bł.  Ks. Jana Balickiego – gorliwego duszpasterza w tutejszej parafii w latach 1882 – 1883, obecnie Patrona naszej szkoły – przekazanych nam przez Metropolitę Przemyskiego Abp. Adama Szala. Kontynuacją Misji są comiesięczne (trzecie piątki miesiąca) nabożeństwa o uwolnienie z nałogów i zniewoleń za wstawiennictwem Bł. Ks. Jana.
Życie parafii koncentruje się wokół sakramentów świętych, zwłaszcza Eucharystii.
Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat sakrament chrztu przyjęło 156 dzieci, sakrament małżeństw przyjęły 73 pary, na miejsce cmentarne zostały odprowadzone 144 osoby. Duża liczba wiernych uczestniczy w Eucharystii niedzielnej i świątecznej a w dni powszednie od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Codziennie istnieje możliwość skorzystania ze spowiedzi św. pół godz. przed Mszą Św., ponadto są organizowane spowiedzi z okazji pierwszych piątków miesiąca, rekolekcji, Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Rytm życia duchowego w naszej Parafii wyznacza Rok Liturgiczny, przeżywany obecnie pod hasłem: „Oto wielka tajemnica wiary”. Cieszy fakt, że wiele osób korzysta z nabożeństw okresowych: Roraty w Adwencie; w Wielkim Poście nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów oraz zaangażowanie W Liturgię Triduum Paschalnego; w każdym tygodniu w środy Nowenna do MB Nieustającej Pomocy; we wszystkie środy i niedziele oraz w pierwsze soboty miesiąca przed Mszą św. odmawiamy różaniec; w pierwsze piątki Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Od tego roku 13-tego każdego miesiąca od maja do października będziemy uczestniczyć w Nabożeństwach Fatimskich.  Co roku przeżywamy Odpust Parafialny ku czci Św. Andrzeja Ap. i ku czci Matki Bożej, Wspomożycielki Wiernych. Warto podkreślić zaangażowanie w dzieło misyjne Kościoła przez modlitwę, zwłaszcza w pierwsze środy miesiąca oraz przez ofiarność na rzecz misji, aktywne działanie Parafialnego Oddziału Caritas i Akcji Katolickiej. Czas pandemii mocno ograniczył możliwości działania na wielu polach, ale mam ogromną nadzieję, że odżyje aktywność także dzieci i młodzieży a nawet poszerzy się grono DSM, LSO, Scholii.
Zagrożenia jakie dostrzegam w parafii
Zagrożenia dla życia religijnego to te, z którymi mierzymy się nie tylko my, ale cały współczesny Kościół a są nimi przede wszystkim wygodnictwo i lenistwo a z drugiej strony zbytnia aktywność zawodowa, co owocuje łatwym tłumaczeniem nieuczestniczenia w Eucharystii i nabożeństwach, zaniedbywaniem modlitwy osobistej i rodzinnej a to z kolei powoduje zubożenie duchowe, laicyzacje, podatność na wpływ destrukcyjnych ideologii, brak odpowiedzialności rodziców za życie duchowe dzieci. Poważnym zagrożeniem jest także alkoholizm i inne zniewolenia, bezcelowość życia młodych ludzi, ucieczka w wirtualny świat, lekkomyślność i brak odpowiedzialności.
Cieszy natomiast to, że znaczna część wiernych często przystępuje do sakramentów św. czym daje wyraz swej wierności Panu Bogu, angażuje się na co dzień w życie parafii w jej duchowym i materialnym wymiarze.  Na uwagę i słowa uznania zasługuje ofiarność na potrzeby naszej wspólnoty i całego Kościoła Powszechnego oraz zaangażowanie wiernych w różne prace.
Wyzwania, jakie są przed nami:
1) nieustanna troska o dzieci i młodzież, osoby chore i samotne.
2) troska o rodziny – zwłaszcza młode rodziny, jak najlepsze przygotowanie narzeczonych do życia w małżeństwie i rodzinie. 
3) ofiarna posługa duszpasterska z poszukiwaniem nowych sposobów dotarcia do ludzi – zwłaszcza młodych – z Ewangelią.
Funkcjonowanie parafii jest oczywiście możliwe dzięki materialnemu zapleczu.
Nasz zabytkowy kościół z II połowy XVI w. – po gruntownym remoncie i restauracji wnętrza, dachu i ścian zewnętrznych, za co serdecznie dziękuję mojemu poprzednikowi Ks. Władysławowi i wielu zaangażowanym przez lata w pracę ofiarnym parafianom – wymaga nieustannej troski, konserwacji i dbałości o jego piękno i funkcjonalność. Kontynuujemy te prace i nadal będziemy to czynić na miarę potrzeb i możliwości. Wiele pracy wykonano w ostatnich latach na terenie przykościelnym, na cmentarzu i w pozostałych budynkach parafialnych, min. parkingi, remont tzw. organistówki, kaplica pogrzebowa z dwukomorową chłodnią. Kontynuujemy prace adaptacyjne na obecne potrzeby budynku gospodarczego, będziemy podejmować dalszą troskę o teren cmentarza i całego mienia parafialnego, aby nie zmarnować dziedzictwa naszych ojców.
W tym miejscu pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować Ks. Władysławowi i wszystkim parafianom za ogrom prac wykonywanych z sercem w ostatnich latach i miesiącach oraz za wkład w tworzenie klimatu parafii przez modlitwę, serdeczność, zaangażowanie, ofiarność i pracowitość! 
Proszę ks. Biskupa o słowo umocnienia i zachęty oraz wskazówki na dalsze działania na polu duszpasterskim i troski o dziedzictwo materialne parafii.
Proszę też o pasterskie błogosławieństwo dla całej naszej parafii, a zwłaszcza dla ludzi chorych i cierpiących, dla rodzin, dla dzieci i młodzieży, dla grup parafialnych, jak i dla tych, którzy zagubili się na drodze do zbawienia.
Księże biskupie Stanisławie, przeżywasz w tym roku 40 rocznicę Twego kapłańskiego posługiwania. Polecamy Cię szczególnej opiece Matki Najświętszej Wspomożycielki Wiernych oraz naszych Patronów: Św. Andrzeja Apostoła  i Bł. Ks. Jana Balickiego. Niech Twoja posługa biskupia jednoczy nas przy Bogu w jednej wierze, nadziei i miłości. Szczęść Boże!