Poświęcenie figury Matki Bożej z Fatimy

Zaczęło się od tego, że nasi parafianie, którzy sami chętnie w takich nabożeństwach uczestniczyli w okolicznych parafiach, pytali, czy nie moglibyśmy procesji różańcowych z figurą MB Fatimskiej organizować także u nas. Nie ma ku temu przeszkód. Dlatego poinformowałem wiernych o tym pomyśle i znalazła się anonimowa rodzina z parafii, która ufundowała figurę oraz ornat maryjny – opowiada ks. Piotr Abram proboszcz parafii Polna.

Polna. Idźcie za MatkąFigurę poświęcił bp Stanisław Salaterski. GRZEGORZ BROŻEK /FOTO GOŚĆ

Figurę poświęcił 2 maja w czasie wizytacji kanonicznej w parafii ks. bp Stanisław Salaterski. – Podjęta przez was inicjatywa celebrowania nabożeństw fatimskich od maja do października to kolejny krok na drodze bliskości z Matką Bożą, ale też jeszcze większego współdziałania z łaską Bożą, by wypraszać miłosierdzie Boże dla siebie i dla świata. Figura, którą poświęcę, będzie prowadzić was w czasie procesji, będzie inspiracją dla was w modlitwie różańcowej, byście wyjednywali sobie wstawiennictwo i opiekę Matki Najświętszej, byśmy wszyscy owocowali coraz lepiej świętością życia, jak przystało na chrześcijan – mówił w homilii bp Stanisław Salaterski.

Zdjęcia: Grzegorz Brożek (TGN)