Powołanie do Kapłaństwa jest darem Pana Boga

W niedzielę Dobrego Pasterza modlimy się o powołania do służby kapłańskiej i zakonnej we wspólnocie Kościoła, czyli modlimy się, aby wielu podjęło z odwagą drogę, którą Pan Bóg im proponuje.

Nie ulega wątpliwości, że na pierwszym miejscu jest rozeznanie żywej obecności Jezusa Chrystusa w codzienności życia człowieka. Bóg kocha naszą codzienność! Dokonuje się to w modlitwie Słowem Bożym i podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Seminarium Duchowne jest czasem rozeznania drogi życia z Chrystusem. Wejście na tę drogę to ważna decyzja w życiu młodego człowieka, dokonuje się to poprzez rozeznanie głosu Dobrego Pasterza, który zaprasza do wejścia na drogę przygotowania do kapłaństwa, które „polega na kontynuacji Jezusa w świecie, by uczynić jak On ze swojego życia pewien dar” – czytamy w dokumencie watykańskim pt. Nowe powołania dla nowej Europy (nr 17b). Na tę niedzielę papież Franciszek napisał orędzie, w którym odkrywa głębię powołania na podstawie życia św. Józefa. Zauważa w nim, że „Bóg nie lubi objawiać się w sposób spektakularny, forsując naszą wolność. Łagodnie przekazuje nam swoje plany, nie oślepia nas świetlistymi wizjami, ale delikatnie zwraca się do naszego najgłębszego wnętrza, stając się dla nas najbliższym i przemawiając do nas poprzez nasze myśli i uczucia”. Czasami tak się zdarza, że młody człowiek może oczekiwać bez końca na wyraźne znaki powołania. A kiedy one nie nadchodzą, pojawia się pokusa rezygnacji. Pan Bóg działa zazwyczaj inaczej niż my sobie to wyobrażamy. Ojciec Święty przywołuje słowa z Ewangelii św. Mateusza, które pokazują odpowiedź św. Józefa na głos Boga – to tylko dwa wyrazy, w których kryje się tajemnica gotowości i poświęcenia św. Józefa: „WSTAŁ, WZIĄŁ w nocy Dziecię i Jego Matkę” (Mt 2,14). Tak właśnie trzeba czynić w życiu. Nie można się lękać, bać zaproszenia Boga. Kiedy słyszy się głos Pana trzeba wstać i wziąć to Jego słowo i realizować zamysł Boga. On się nigdy nie myli. W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie modlimy się za wszystkich rozeznających drogę życia. Proszę także pamiętać o ważnej rzeczy: „Kościół potrzebuje waszego zapału, waszych intuicji, waszej wiary” (Franciszek, Christus vivit, nr 299) Więcej…