Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

Niedziela Dobrego Pasterza rozpocznie w naszych parafiach tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

Równocześnie zachęcamy do kontynuacji inicjatyw powołaniowych naszej diecezji. Warto ciągle rozwijać istniejące oddziały Towarzystwa Przyjaciół WSD i postarać się o założenie nowych tam, gdzie jeszcze ich nie ma. Ciągle też trwa “Projekt Melchizedek”, którego przebieg i szczegóły dostępne są na stronie Wyższego Seminarium Duchownego: https://www.wsd.tarnow.pl/powolani/projekt-melchizedek

Projekt zakończy się rekolekcjami, które zaplanowane są od 7 do 9 maja. Jeśli nie pozwolą na to przepisy, zostanie podany nowy termin. W wielu parafiach przyjęła się dodatkowa modlitwa w zakrystii po Mszy Świętej: “I spraw Panie, aby choć jeden z nas, został Twoim świętym kapłanem“. Warto, by stawało się to codzienną praktyką we wszystkich parafiach.

Trwa rekrutacja do naszego seminarium. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie WSD. Często brakuje młodemu człowiekowi odwagi w podjęciu ostatecznej decyzji o wstąpieniu do seminarium. Czymś bardzo wskazanym będzie szczera rozmowa i dyskretna podpowiedź ze strony Księdza Proboszcza lub Księdza Wikariusza młodemu mężczyźnie, który myśli o podjęciu drogi kapłaństwa. Dzieło powołań jest naszą wspólną odpowiedzialnością, za podjęcie której bardzo dziękuję każdemu z Księży oraz wszystkim zaangażowanym. W naszej osobistej oraz wspólnotowej modlitwie pamiętajmy o powołanych do służby Panu Bogu.