Św. Andrzej Apostoł

Święty Andrzej Apostoł - jeden z dwunastu Apostołów, wg świadectwa Ewangelii pierwszy powołany spośród Apostołów (wcześniej był uczniem św. Jana Chrzciciela), brat świętego Piotra, patron Szkocji, Grecji, Rosji, Hiszpanii, Sycylii.

W książce Święci na każdy dzień autor podaje, że "w sposób szczególny interesowała się osobą Św. Andrzeja Ap. tradycja chrześcijańska. Usiłowano ustalić miejsca działalności Św. Andrzeja po Zesłaniu Ducha Świętego. Orygenes wyraża opinię, że św. Andrzej pracował w Scytii, między Dnieprem a Donem. Według wielu innych miał rozwijać działalność apostolską w Azji M. i stad udać się do Achai, gdzie naukę swoją poparł wielu cudami (uzdrawiał chorych, wypędzał czartów z opętanych, nawet wskrzeszał umarłych). Kiedy przybył do miasta Patras na Poloponezie, został aresztowany przez namiestnika rzymskiego,który skazał Apostoła na ukrzyżowanie. Św. Andrzej z radością przyjął ten rodzaj śmierci, który go tak bardzo upodabniał do Pana Jezusa. A oto fragment opisu śmierci Męczęnnika: "Dotarłszy do miejsca, gdzie przygoptowano krzyż, wykrzyknął wielkim głosem: "Witaj krzyżu! uświęcony przez Ciało Chrystusa i ozdobiony przez Jego członki niby perły! Według podania krzyż miał postać litery X, dlatego krzyż w tej postaci zwykło się nazywać "krzyżem św. Andrzeja". Tradycja podaje także, że śmierć Apostoła nastąpiła 30 listopada około 65 roku. W 356 r. przewieziono relikwie św. Andrzeja z Patras do Konstantynopola i umieszczono je w kościele Apostołów. Krzyżowcy, którzy w czwartej wyprawie krzyżowej zajeli Konstantynopol (1202), zabrali ze sobą również relikwie św. Andrzeja i umieścili je w Amalfi, w pobliżu Neapolu. Głowę natomiast św. Andrzeja kazał papież Pius II przywieść do Rzymu, do Bazyliki św. Piotra, według zasady, że skoro obu braci połączyła wspólna krew, powinna również połączyć i wspólna chwała Ołtarza. Dnia 25 września 1964 r. papież Paweł VI nakazał zwrócić w duchu ekumenizmu kościołowi w Patras relikwie głowy św. Andrzeja. Drogą lotniczą przewieziono relikwie do Patras, gdzie powitał ją cały episkopat prawosławnej Grecji.. Kult św. Andrzeja Ap. był zawsze żywy także w Polsce. Ku jego czci wystawiono w naszej Ojczyźnie 121 kościołów i kaplic, wśród nich najstrszy w Krakowie kościół romański przy ul. Grodzkiej.."

"Dnia 18 października 2003 r. część czigodnych szczątków Apostoła została przekazana przez Arcybiskupa diecezji Amalfi kościołowi srodowisk twórczych w Warszawie, którego patronem jest św. Andrzej... W drodze z ziemi włoskiej do polskiej, św. Andrzej zatrzymał się w Rzymie. 19 października na życzenie Jana Pawła II Herma Apostoła została przewieziona do Watykanu. Przez trzy dni i noce znajdowała sie na ołtarzu papieskiej kaplicy. Ojciec Święty był pierwszą osobą, która modliła się przed tym relikwiarzem. Odprawiał także Msze św. przywołując orędownictwo Świętego.

W dniu 23 października 2003 r. Św. Andrzej Ap. pierwszy z Apostołów Pana Jezusa, przybył na stałe do Polski.

Uroczyste przeniesienie relikwi Św. Andrzeja przy udziale Prymasa Polski Józefa kardynała Glempa, biskupów, przedstawicieli Kościoła Prawosławnego, dyplomatów, władz państwowych i warszawskich odbyło się 30 listopada 2003 r.."- (Ks.Wiesław Niewęgłowski "Św.Andrzeju módl się za nami"s.10, Warszawa 2006.)

Święto Św. Andrzeja Apostoła przypada 30 listopada zarówno we wschodnich, jak i zachodnich Kościołach. Warto wspomnieć, że w Kościołach prawosławnych oraz w katolickich Kościołach wschodnich jest On obdarzany wielką czcią, jako jeden z głównych świętych.

Przyprowadź nas

Św. Andrzeju, Ty pierwszy poznałeś Baranka Bożego i poszedłeś za Nim. Z Twoim przyjacielem Św.Janem przebywałeś u Jezusa przez cały dzień, następnie przez całe swoje życie, a teraz całą wieczność. Jak przywiodłeś swego brata Św. Piotra do Chrystusa i wielu innych po nim, tak i nas przyprowadź. Naucz wędrować z ludźmi do Pana w miłości i w całym oddaniu się Jemu. Pomóż nam uczyć się lekcji krzyża, niesienia go codziennie bez skargi, aby zaprowwadził nas jak Ciebie do Jezusa . Amen.(Ks.W.Nawęgłowski Św. Andrzeju módlsię z nami s.18")

Nowenna do Św. Andrzeja Apostoła.

Boże, Ojcze Wszechmogący, który w swojej woli prowadzisz świat ku niebu, włączając w to dzieło aniołów i świętych, przyjmij naszą modlitwę przez orędownictwo Św. Andrzeja Ap. Twój Syn, a nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus powołał Go jako pierwszego z Dwunastu. Św. Andrzej przyprowadził wiele ludów do Ciebie. Spełniwszy zlecone dzieło,poszedł do Twojego wieczystego domu. Wypełniając wolę Ojca, Syna i Ducha, kontynuuje dzieło w Kościele.. W trzecim tysiącleciu Św.Andrzej w świętych relikwiach nawiedził swego Brata Św. Piotra w Watykanie i spotkał papieża Jana Pawła II. Następnie przybył na stałe do Kościoła w Polsce, obierając siedzibę w Warszawie. Św. Andrzeju Apostole, z tej ziemi zanosimy do Ciebie pokorną modlitwę, wypraszaj łaski dla Kościoła, wszystkich wiernych, dla naszej Ojczyzny. W sposób szczególny niech dokonuje się przez Ciebie z tej ziemi dzieło pojednania i zjedfnoczenia Kościołów Wschodu i Zachodu. Niech Duch Święty przez Twoje orędownictwo sprawi, aby jak tego życzył sobie nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus, nastała na Świecie jedna Owczarnia i jeden Pasterz. Amen.

Okaż daną Ci moc.

Św. Andrzeju Apostole, chwalebny sługo Chrystusa, przyjdź nam z pomocą w trudnościach i okaż moc daną Ci od Pana.

Prosimy Cię o łaski dla naszych dusz i ciał, abyśmy pełni wiary oraz zdrowia mogli służyć Bogu i ludziom. Pospiesz nam z pomocą w trudnościach.Amen.

Bł. Ks. Jan Balicki

Błogosławiony Ks.Jan Balicki (ur. 25 stycznia 1869 w Staromieściu, obecnie część Rzeszowa, zm. 15 marca 1948 w Przemyślu — polski duchowny katolicki, teolog dogmatyczny, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, ceniony spowiednik i kierownik duchowy. Ogłoszony błogosławionym 18 sierpnia 2002 r. w Krakowie przez papieża Jana Pawła II w czasie jego ostatniej pielgrzymki do Polski.

Był synem Mikołaja, dróżnika kolejowego i Katarzyny z domu Saterlack. Po studiach w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu przyjął święcenia kapłańskie 20 lipca w 1892 r.Po krótkich wakacjach w rodzinnej Świlczy 13 sierpnia 1892 r.otrzymał skierowanie do pracy jako wikariusz w Parafii Polna, (wówczas Parafia Polna należała do diecezji przemyskiej, obecnie diecezja tarnowska,dekanat Grybów). Ksiądz Jan od samego początku zaangażował się całym sercem w pracę duszpasterską. W niedługim czasie wieść o niezwykłym kapłanie - kaznodziei rozeszła się po okolicy. Kazania i apostolstwo przynosiły owoce w postaci zobowiązań parafian do trzeźwości. Bł.Ks.Jan Balicki to także niezwykły spowiednik. Jego konfesjonał był oblegany przez ludzi niejednokrotnie z dalekich stron. Wierni dostrzegali jego niezwykłą pobożność i miłosierdzie.Bł. Ks.Jan pracował w Polnej 15 miesięcy, a następnie został skierowany na specjalistyczne studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Po powrocie do diecezji wykładał w przemyskim Seminarium Duchownym Teologię dogmatyczną, pełnił funkcję prefekta, Wicerektora, a następnie Rektora tego Seminarium. Po rezygnacji ze stanowiska Rektora podyktowanej złym stanem zdrowia,pełnił funkcję spowiednika. Zmarł w Przemyślu 15 marca 1948 r.Papież Jan Paweł II ogłosił go Błogosławionym 18 sierpnia 2002 r na Błoniach Krakowskich

Litania do Błogosławionego Ks.Jana Balickiego

Kyrie eleison,Chryste eleison,Kyrie eleison
Chryste usłusz nas - Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata Boże
Duchu Święty Boże
Świeta Trójco Jedyny Boże
Święta Maryjo, Matko Boża - módl się za nami
Święty Józefie
Święty Józefie Sebastianie
Święty Janie z Dukli
Błogosławiony Janie Balicki
Sługo milosiernego Ojca
Sługo uniżonego Pana
Sługo uległy Duchowi Świętemu
Sługo cichy i pokorny
Mistrzu żywej wiary
Mistrzu mocnej nadziei
Mistrzu ofiarnej miłości
Mistrzu wytrwałej modlitwy
Kapłanie roztropny
Kapłanie sprawiedliwy
Kapłanie Wstrzemięźliwy
Kapłanie mężny
Kapłanie posłuszny
Ojcze zagubionych
Ojcze wzgardzonych
Orędowniku grzeszników
Przewodniku szukających drogi
Apostole Królestwa Pokoju
Głosicielu miłosierdzia
Gorliwy wychowawco
Cierpliwy spowiedniku
Wierny synu Kościoła
Czcicielu Bogarodzicy
Wzorze pokory
Pasterzu według Serca Bożego

Baranku Boży,który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie
Baranku Boży,który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży,któty gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Błogosławiony Janie Balicki

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry, spraw za wstawiennictwem Błogosławionego Jana, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli ogladać Twoją chwałę w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o łaski Boże

Boże, nasz Ojcze, od Ciebie pochodzi wszystko,czym jesteśmy i co posiadamy,+ udziel nam swojej łaski..... , abyśmy w Twoich darach dostrzegali Twoją nieskończoną dobroć i miłowali Ciebie z całego serca i ze wszystkich sił naszych. Uświęć nas Ojcze!

Modlitwa o kanonizację Bł.Ks.Jana Balickiego

Boże chwało pokornych, Ty w życiu Bł. Jana, kapłana ukazałeś nam oblicze Twojego umiłowanego Syna, który uniżył samego siebie i przyjął postać sługi, przez Jego pośrednictwo wpomóż nas w naszych potrzebach i prowadź drogą świętości. Spraw, aby Bł. Jan został kanonizowany i ukazany całemu światu jako wzór naśladowania cichego i pokornego sercem naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.