Kontakt

Proboszcz - Ks. Władysław Szczerba, Świecenia : 02.VI.1974 r.

Proboszczem w Polnej od VI. 1996 r.


Telefon - 18-447-27-82;

lub 781-257-706.


Adres pocztowy - Polna 31; 33-331 Stróże

e-mail: polna@diecezja.tarnow.pl

www.polna.diecezja.tarnow.pl