Miesiąc trzeźwości

Kolejny już rok duszpasterski Kościół w Polsce poświęca prawdzie, że Eucharystia daje życie. Przyjmując z wiarą tę wielką tajemnicę gromadzimy się na świętej wieczerzy, aby słuchać Słowa Bożego i karmić się Ciałem i Krwią Zbawiciela.
Dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia przypomina nam niezwykłe wydarzenie, kiedy to Bóg zesłał szemrzącym na pustyni Izraelitom cudowny pokarm z nieba. Ten pokarm, manna, stał się zapowiedzią Eucharystii. O niej to dzisiaj mówi sam Zbawiciel: „Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”. Z tego wielkiego daru miłości, jaki daje nam Jezus Chrystus w Eucharystii, chcemy jak najczęściej korzystać. Zdajemy bowiem sobie sprawę, że żaden pokarm ziemski nie jest w stanie nasycić naszej duszy i otworzyć nas na dar życia wiecznego. Może to sprawić tylko Eucharystia.
Niestety, także w naszej Ojczyźnie z wielkim niepokojem zauważamy, że dla milionów ludzi najważniejszym „pokarmem” stają się śmiercionośne substancje toksyczne lub nałogowe czynności, których powtarzanie prowadzi do śmierci.

Zapisy na XXXIX Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską

„Eucharystia daje życie” to hasło XXXIX Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej do Częstochowy. Pielgrzymowanie rozpocznie się 17 sierpnia Eucharystią o godz. 7.30 sprawowaną w Katedrze Tarnowskiej, a zakończy 25 sierpnia na Jasnej Górze.
Podobnie jak w ubiegłym roku pielgrzymka będzie miała formę sztafety tzn. każdego dnia 3 grupy będzie przemierzało trasę.
Grupa 26 pielgrzymuje w piątym dniu 21 sierpnia w sobotę na trasie Miechów – Żarnowiec oraz w dniu wejścia na Jasną Górę – 25 sierpnia. Nie ma możliwości pielgrzymowania tylko w jednym dniu to znaczy albo w piątym, albo w dziewiątym.
Koszt udziału  w całości tzn. koszt pielgrzymki i autokarów to 180 zł. Dzieci do 13 lat 155 zł.
Liczba uczestników ograniczona, podzielona na 20 parafii dekanatu Grybów i Bobowa.
Zapisy tylko i wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 184450260 w dniach:
16 lipca – piątek – w godzinach 9.00 – 13.00 dla dekanatu Grybów
Podczas zapisu możliwość zamówienia koszulki na wejście.
Możliwość uregulowania formalności oraz ewentualnych dodatkowych informacji będzie podczas dyżuru sekretariatu w dniu 18 sierpnia w niedzielę w Centrum Duszpasterskim w Grybowie w godzinach 14.00 – 17.00
Ze względów organizacyjnych prosimy o dyscyplinę i zapisy tylko i wyłącznie w wyznaczonych terminach.
Organizacyjne spotkanie przedpielgrzymkowe dla zapisanych osób oraz odbiór legitymacji i koszulek będzie w Bazylice w Grybowie 15 sierpnia o godzinie 15.00.
Powyższe informacje dostępne będą w gablocie i na stronie internetowej parafii Grybów.
 
Dekanat Grybów:
Grybów – 35
Stróże – 22
Kąclowa – 20
Krużlowa – 20
Ptaszkowa – 15
Biała Niżna – 12
Gródek – 12
Polna – 10
Florynka – 10
Binczarowa – 8

WIELKI ODPUST TUCHOWSKI

“Zgromadzeni z Matką Bożą Tuchowską na Eucharystii” – pod takim hasłem będziemy przeżywać tegoroczny Wielki Odpust Tuchowski 1-9 lipca. Hasło to nawiązuje do programu duszpasterskiego realizowanego przez Kościół w Polsce pt. „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Jest to drugi rok programu skupiony, tym razem, na wyjaśnieniu wiernym poszczególnych części Mszy świętej.

Pragniemy podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego przybliżyć pielgrzymom „krok po kroku” zasadnicze części Mszy świętej. Poprzez głoszone słowo Boże i posługę w konfesjonale pragniemy kształtować u wiernych postawę czci i szacunku wobec Najświętszego Sakramentu, która przez ostatni rok, z powodu pandemii, została poddana mocnej próbie. Dla wielu katolików praktyka Mszy św. niedzielnej przeniosła się w przestrzeń wirtualną. Chcemy na nowo obudzić u wiernych głód Eucharystii, aktywne w niej uczestniczenie oraz potrzebę powrotu do fizycznej na niej obecności. Czas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego powierzamy Maryi, która, jako wierna Służebnica Pańska, uczy nas słuchać Słowa Bożego, wiernie go zachowywać oraz godnie czcić Jej Syna.